Orion Socialpsykiatrisk Center

Botilbud og café
Status
Fuldført
År
2012
Lokation
3400 Hillerød
Kunde
Region H
Arkitekter
AG5

Orion Socialpsykiatrisk Center i Hillerød er et bo- og opholdssted for voksne mennesker, hvis liv er præget af sindslidelse med svære symptomer og psykoser. Centret indeholder udover de 38 boliger et hostel og et kulturhus med café, sportshal, computercafé, værksteder, musikrum m.m.

Orions ledelse er meget bevidst og opmærksom på at de fysiske omgivelser har afgørende betydning for beboernes og personalets trivsel. Der arbejdes løbende med at justere og tilpasse inde- og uderum funktionsmæssigt og arkitektonisk (form, materialer/overflader og lys) med det primære sigte, at skabe en inspirerende, sansestimulerende, tryg og rar atmosfære.

AG5 har i den forbindelse fornyet og ændret Kulturhusets café og tilknyttede produktionskøkken, belysning (dags- og kunstlys), overflader og møblering samt ændrer p.t. eksisterende hostel til større lejligheder med tilstødende fællesfaciliteter og adgangsforhold.