Tilgang

Vi er en arkitekttegnestue, der opererer i feltet kunst, design og byggeteknologi.

AG5 tilbyder moderne arkitektoniske løsninger på de enkelte projekters kravspecifikationer. Gennem erfaring og systematisk analyseprocesser etableres den indsigts- og forståelsesbaggrund der resulterer i arkitektonisk idéudvikling.

AG5 opererer mellem den tekniske vidensplatform og de kunstneriske discipliner. Ved at fastholde en konsekvent tilgang i hele designprocessen fra idé til konstruktion, leveres et unikt design i hvert enkelt projekt

  • Vi er en arkitekttegnestue, der opererer i feltet kunst, design og byggeteknologi.
  • Vi søger blandt andet inspiration i naturen righoldige strukturer og former for at skabe projekter, der integrerer energi, design, lys, materialer og rum i enkle og bæredygtige løsninger.
  • Vi anvender BIM (Building Information Modeling) på ekspertniveau og sikrer dermed kvalitet og præcision i vores arbejde.
  • Vi samarbejder med en bred vifte af kunder, fra private, til institutionelle og statslige virksomheder i Danmark og internationalt.