BIM GIS interoperability – Geographic referenced spaces

Research og udvikling

AG5 har I samarbejde med Bentley Systems, Hvenegaard & Jens Bo Landinspektører og Addin.dk analyseret mulighederne for at sammenkoble Building Information Models fra BIM software med GIS (Geographic Information Systems) systemet. Målet med dette forskningsprojekt er at udvikle en arbejdsproces, som har størst muligt udbytte af 3D-geometrien og de programmerede data i et GIS-miljø. Forskningen er centreret omkring geografisk indtastede data og koblingen af BIM arealerne med hvilken som helst anden relevant database indeholdende andre egenskaber – enten geografiske eller personlige. Hovedideen er, at BIM-modellen kun skal være netop intelligent nok til at skabe forbindelse til andre databaser. På denne måde holdes informationsmængden i selve BIM-modellem på et håndterbart niveau, hvilket også vil gøre det muligt for forskellige aktører at arbejde med data i et allerede kendt format. BIM-modellen kan så bruges som en visuel adgang til relevant information omkring en specifik ejendom eller område.

En mulig målgruppe for denne type information vil være den offentlige sikkerheds sektor (Brandvæsen, Politi mm.). BIM-modellen muliggør hurtig adgang til bygningsinformation igennem en meget kommunikativ 3D-model. På samme tid kan den give adgang til anden relevant offentlig eller privat information.