TORM

Hovedkontor
Status
Opført
År
2009
Lokation
Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup
Kunde
A/S Dampskibsselskabet TORM
Arkitekter
AG5

Det danske rederi Torm har hovedkontor i København i en moderne kontorbygning.

En ny organisation af direktion og afdelingerne er udgangspunktet for en ny disponering og indretning af bygningen. Bæredygtighed er en parameter, som Torm prioriterer højt og projektet understøtter dette krav.

En af bygningens arkitektoniske hovedidéer er transparens og rumlig sammenhæng både internt og eksternt, og dette er også grundstammen i virksomhedens profil på feltet omkring den sociale bæredygtighed hvis primære linje er helhedstænkning.

Der skabes en sammenhæng mellem direktion, ledelse og medarbejdere, og der etableres en effektiv og nem dialog mellem afdelingerne og indbyrdes mellem medarbejderne. Arbejdssituationen er optimeret ved bevidst at skabe et sundt, velfungerende, varieret, inspirerende og effektivt arbejdsmiljø. En række forskellige mødefaciliteter giver gode rammer for et bredt varieret behov for mødeaktivitet.

Projektet indeholder en række energinedsættende og bæredygtige tiltag og disponeringer.

Torm nye organisation fungerer optimalt i den nye indretning.