Hummeltoftevej

Kontorbygning
Status
Opført
År
2014
Lokation
Hummeltoftevej, 2830 Virum
Kunde
Danica / Datea
Arkitekter
AG5

Nye 3-lags ruder med meget lave u-værdier og stor evne til at afvise solvarme giver nye muligheder for at forbedre indeklimaet og nedsætte energiforbruget i kontorbygninger.

Via både vinduer og større glasfacadepartier eksponeres virksomhedernes aktiviteter udadtil, og der kan opnås et fint gensidigt samspil mellem ude og inde, hvis kontorbygningens transparente elementer disponeres i en mere åben dialog med omgivelserne.

I samarbejde med DATEA og MOE har AG5 på baggrund af meget grundige undersøgelser af mulige renoveringsmuligheder forestået projektering af en gennemgribende ombygning og energirenovering af kontorbebyggelsen på Hummeltoftevej 49-51.

Bebyggelsen, hvor bygningerne er forbundet med glasmellembygninger, har tidligere været domicil for større virksomheder. Det samlede etageareal opdeles nu i flere lejemål, som alle er tilpasset funktionskrav og brugerønsker.

Mellembygningerne, som også fungerer som hovedindgange, ombygges radikalt med ny indretning, nye glasfacader og indgangsforhold. Vinduer og glaspartier udskiftes med nye energi- og lydmæssigt optimerede løsninger for sammen med efterisolering af tag og nye energieffektive installationer at nedsætte energiforbruget i bebyggelsen.

Fælles kantine og mødefaciliteter istandsættes, og der etableres fitness-lokale med omklædnings- og badeforhold.