Fredensborg Rådhus

— 25.10.18

I CEICAD-regi udfører AG5 energirenovering af facader på Fredensborg rådhus.

I CEICAD-regi udfører AG5 energirenovering af facader på Fredensborg rådhus. Projektet er placeret i Rådhusets nordlige del, hvor de store glaspartier mod kantinen skiftes og der monteres udvendig solafskærmning. I den buede murstensfacade mod kontorarbejdspladserne udføres nye vinduer så man i højere grad selv kan lufte ud. Ifbm. med de nye partier etableres udvendig persienne løsning for optimalt indeklima. Renoveringen bruges som skabelon for kommende renoveringer i af rådhusets facade.