Allerød musikskole

— 04.02.18

Allerød musikskole er gennem de sidste år blevet om- og tilbygget. 

Nu er projektet afsluttet med en koncertsal, som AG5 og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma har projekteret og Skou Gruppen har opført i Totalentreprise. Den nye koncertsal har et bruttoareal på 221,5 m2 + tilhørende arealer på 69,5 m2, i alt 291 m2.