Inspiration

Vi mener, at det centrale i hvert enkelt projekt er et indsigtsfuldt, inspireret, og præcist designkoncept.

Vi mener, at det centrale i hvert enkelt projekt er et indsigtsfuldt, inspireret, og præcist designkoncept. At arbejde med ændring og renovering af eksisterende bygningsanlæg kræver et stort engagement hos alle involverede samt en præcis defineret fælles målsætning. Kunsten at bygge involverer mange aktører, og vi søger bevidst samarbejdet med andre fagfolk som et led i udviklingen af arkitektur og design. Eksisterende bygninger er som regel opført i sin tids historie og tradition, og tilpasning af eksisterende bygninger til nutidige eller fornyede brugsmønstre kræver indsigt i både historiske, nutidige og fremtidige forhold. De interessante løsninger fremkommer ofte i mødet mellem det gamle og det nye samt i mødet mellem forskellige kulturer.

Vi søger inspiration i historien, naturens strukturer, mønstre, materialer og lys i designprocessen, og opretholder og udbygger løbende de metoder og redskaber der indgår i en analytisk designproces, som vi har givet navnet LIFTME.

LIFTME identificerer seks indbyrdes forbundne designtemaer:

Light/lys

 • behandling af dagslyset (form, materialer, orientering og glas)
 • kunstigt lys (generelt og effekt)
 •  farve/konsistens

Interstitial Space/Mellemrum

 • Mellemrum (rum mellem bygninger og/eller bygningselementer) 
 • Overgange (ude/inde, by/land)
 • Facade, materiale, overflade

Frames

 • Udformning af rum, udsigt, bevægelse (indfange det statiske, øjeblikket)
 • Konstruktion som rammer (bærende, rum skaber)
 • Spænding, kompression, suspension

Transparency

 • Gennemsigtighed i materiale (graden af gennemsigtighed)
 • Opløsning, overgange
 • Graden af åbenhed/lukkethed

Movement/Bevægelse

 • kontinuerlig bevægelse (både bevægelighed for mennesker og andre bevægelser f.eks. Fluid Dynamics)
 • præget bevægelighed (enten tilfældigt kaotisk bevægelse eller fastlagt aktivitet)
 • rumligt flow (rumforløb, variabel men ordnet rumlighed)

Energy/Energi

 • energi som afgørende for, aktivitet (bevægelse og bygning)
 • forbrug, emission, og anvendelse af energi (opstilling, optagethed og bæredygtighed)
 • konsekvens (bæredygtig arkitektur og praksis)